CousticGlo Scandinavia

Vi är specialister på att färgrestaurera akustiktak utan att förstöra ljudabsorbering eller flamskydd. 

-CousticGlo since 1975

Kundcase

CousticGlo metoden säkerställer att akustiktaket behåller sina egenskaper. Vi använder en unik coating som ej förstör ljudabsorbering eller flamsäkerhet.

1. Bevarar Ljudabsorberande Egenskaper
CousticGlo-metoden säkerställer att akustiktaket behåller sina ljudabsorberande egenskaper. Detta är viktigt för att bibehålla en behaglig ljudmiljö i olika typer av lokaler.
2. Estetisk Flexibilitet
Kunden har friheten att välja valfri kulör i NCS-skalan. Detta ger oändliga möjligheter att anpassa taken och sätta en unik prägel och design efter önskemål.
3. Hållbarhet
Genom att återställa och färgrestaurera istället för att ersätta med nya akustiktak minskar man avfall och bidrar till hållbar renoveringspraxis. Återbruk när det är som bäst.
4. Kostnadseffektivt
Att använda CousticGlo-metoden kan vara kostnadseffektivt jämfört med att byta ut hela taket. Man kan spara upp till 75% mot nyinstallation.
5. Minimal Störning
Renoveringen med CousticGlos-metod är oftast snabbare och mindre störande än att ersätta taket helt, vilket är en stor fördel för fastighetsägare och de som använder lokalen. Sammanfattningsvis är CousticGlo en bra lösning för att bevara och förbättra akustiktakets funktion samtidigt som man ger arkitekter kreativ frihet när det kommer till färgval.
Previous slide
Next slide

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.